Blogi

Web Data vauhdittamaan liiketoimintaa

Yrityksen verkkosivut tai muu sähköinen palvelu on usein ensimmäinen kontakti asiakkaaseen. Joku on kiinnostunut meistä, mutta kuka ja mistä tuotteista tai palveluista? Valitettavan usein kysymykset jäävät vaille vastausta – jos niitä ylipäätään esitetään. Pahimmassa tapauksessa passiivisuus aiheuttaa potentiaalisten asiakkaiden menetyksen lopullisesti.

Tiedon kerääminen talteen eri kanavista - verkkosivuilta, applikaatioista, ostetusta ja sosiaalisesta mediasta on oleellista 360-asiakasnäkymän aikaansaamiseksi. Houston Analyticsin Web Data Collector (WDC) on avoimen lähdekoodin käyttöön perustuva kustannustehokas, helppo ratkaisu evästetason web-datan keräämiseen. Evästeiden käytön etuna on, ettei datan hyödyntäminen vaadi asiakkaan tunnistamista. Näin vuoropuhelu asiakkaan kanssa - markkinoinnin kohdistaminen ja sisällön optimointi verkkosivuilla - voidaan aloittaa lähes reaaliajassa.

Kun asiakas lopulta tunnistautuu, esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen tai antamalla tietonsa verkko-ostoksen yhtyedessä, WDC:n avulla kerätty tieto voidaan helposti yhdistää ko. henkilöön. Edelleen data voidaan yhdistää myös esimerkiksi perinteisen kivijalkakaupan dataan. Näin asiakkaasta saatava aito 360-näkymä avaa mahdollisuuden muuttaa markkinointi yksilölliseksi palveluksi.

Hyvänä käytännön esimerkki tarkan datan tuomasta lisäarvosta on case verkkokaupan uutiskirje. Kun asiakas kiinnostuu jostain saamansa uutiskirjeen sisällöstä ja klikkautuu sisälle verkkokauppaan, WCD tunnistaa evästeen avulla tulijan, mikä mahdollistaa tarjonnan optimoinnin. Samalla pystytään mallintamaan erityyppisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja kehittämään uutiskirjettä vastaamaan yksilötasolla paremmin kunkin asiakkaan tarpeita.

Markkinoinnissa aika on usein sekä myynnin että kustannusten kannalta kriittinen tekijä. WDC:n yksi ehdoton kilpailuvaltti on nopeus. Kerätty data saadaan käyttöön tarpeen mukaan 1 – 15 minuutissa. Tämä mahdollistaa reaaliaikaiset, ylikanavaiset toimenpiteet.

Moni yritys on web dataa kerätessään törmännyt kapasiteettiongelmiin. WDC:n osalta tätä ei tarvitse pelätä: vaikka data varastoituu pilveen tarkalla tasolla, mikä mahdollistaa mm. analyysit, tarkan kohdistamisen, scorauksen ja optimoinnin, kapasiteettiraja ei tule vastaan.

Luotettavuuden kannalta oleellista on se, että WDC:hen kerättyjä tietoja ei luovuteta eikä myydä muille eli datan omistus ja käyttöoikeus on yksinomaan datan keränneellä asiakkaalla. Tämä toimintamalli yhdessä asiallisen rekisteriselosteen kanssa on tärkeä osa läpinäkyvää menettelyä, jolla säilytetään kuluttaja-asiakkaiden luottamus myös EU:n uuden tietosuoja-asetuksen aikana.

Dataa, enenevässä määrin syntyvää arvokasta kilpailukyvyn raaka-ainetta, ei kannata jättää pölyttymään, vaan hyödyntää se palvelemaan asiakasta, palvelemaan liiketoimintaa. Ensimmäinen askel on tehdä datan keräys helpoksi. Se onnistuu ottamalla käyttöön WDC.

Lisää tietoa WDC:stä oheisessa 

WDC-konsepti esitys.pdf

WDC:n avulla voidaan kerätä arvokasta tietoa verkkoliiketoiminnan kehittämiseen