Blogi

Datan tehokas kerääminen ja analysointi on monikanavaisen palvelun kivijalka

Sekä yksityisellä että julkisella puolella verkkopalvelut ovat entistä tärkeämpi osa asiakkaan palvelua. Hyvä, monikanavainen palvelu edellyttää tietoa asiakkaan käyttäytymisestä eri kanavista paitsi omilta kotisivuilta myös somesta, blogeista, uutiskirjeitä, applikaatioista, ostetusta mediasta jne. Kerätty tieto yhdistettynä tarvittaessa kivijalasta kerättyyn dataan on hyvän monikanavaisen palvelun kivijalka, analytiikan algoritmien raaka-aine.

Avoimen lähdekoodin käyttöön perustuva Web Data Collector (WDC) on kustannustehokas ratkaisu evästetason datan keräämiseen erilaisilta sivustoilta ja palveluista. Data varastoituu tarkalla tasolla pilveen tai asiakkaan omiin tietovarastoihin sen hetkistä ja myöhempää käyttöä varten. Tämä mahdollistaa palvelun jatkuvan, asiakastarpeista lähtevän kehittämisen, analyysit, viestinnän kohdistamisen ja optimoinnin.

Se, että datan omistajuus jää käyttäjälle, on monessa tilanteessa oleellinen ominaisuus. Sote-uudistuksen kynnyksellä on hyvä muistaa, että WDC sopii juuri tämän vuoksi erittäin hyvin myös terveydenhuollon puolelle. Luotettavuuden kannalta oleellista on se, että WDC:hen kerättyjä tietoja ei luovuteta eikä myydä muiden kuin datan keränneen asiakkaan käyttöön. Näin säilytetään myös kuluttaja-asiakkaiden luottamus aikana, jolloin EU:n uusi tietosuoja-asetus herättää monet asiakkaat miettimään luovuttamansa datan käyttöä ja mahdollisia siihen liittyviä riskejä.

Toimenpiteeseen kuluva aika on liiketoiminnassa usein sekä myynnin että kustannusten kannalta kriittinen tekijä. WDC:n yksi ehdoton kilpailuvaltti on nopeus. Kerätty data saadaan käyttöön tarpeen mukaan 1 – 15 minuutissa, mikä mahdollistaa reaaliaikaiset, ylikanavaiset toimenpiteet.

WDC:n etu yleisimpiin kilpaileviin tuotteisiin verrattuna on myös edullisuus: hinta on jopa vain kolmannes muista vastaavista vaihtoehdoista. Toisin kuin ilmaisversioissa rajat eivät tule vastaa kapasiteetin eikä ominaisuuksien suhteen.

Pisteenä i:n päällä on WDC:n helppo integroitavuus käytössä oleviin raportointijärjestelmiin. Näin koko käyttöönottoprosessi datan keräämisestä tiedon aktiiviseen hyödyntämiseen sujuu ketterästi. Datan keräämisen aloittamaista ei kannata siirtää huomiseen, vaan aloittaa arvokkaan tiedon keräys jo tänään.