Blogi

Datasta tietopääomaksi - etenemistä helpottava ABC

Tuntuuko tutulta tilanne, jossa tiedostetaan datan tarjoamat mahdollisuudet, mutta toteutus jää arjen kiireen jalkoihin. Mielessä kummittelee ehkä hanke, jossa edes tavoite ei ole täysin konkretisoitunut ja koko projekti kompastui alkumetreille. Miten tässä tilanteessa päästään etenemään?

Mitä halutaan saada aikaan?

Ehdoton edellytys onnistuneelle ”datasta tietopääomaksi” -projektille on määritellä yksiselitteisesti, mitä halutaan saada aikaan. Pelkkä datan summittainen analysointi vie aikaa ja resursseja eikä yleensä johda mihinkään.

Kuka on tiedon omistaja?

Tiedolla tulee olla omistaja. Se selkeyttää paitsi projektivaihetta, myös pitkällä aikajänteellä tiedon tehokasta hyödyntämistä. Jotta tiedon kivijalka ei missään vaiheessa osoittautuisi esteeksi edetä kohti optimaalista prosessia, kannattaa muistaa perussääntö: tieto tulee taltioda mahdollisimman tarkalla tasolla.

Osallista alusta alkaen tiedon hyödyntäjät

Asioita voidaan katsoa aina teoreettisesta näkövinkkelistä, mutta prosessien ja toimintatapojen muutos tietoa hyödyntämällä vaati arjen työtä pyörittävät mukaan projektin lähtölaukauksesta alkaen. Näin varmistetaan, että sekä projektivastaavat ja analyytikot että tuloksia työssään hyödyntävät ymmärtävät tavoitteen ja lopputuloksen samalla tavalla.

Valitse oikeat työkalut

Analytiikan avulla kytketään eri tietolähteet yhteen ja vastataan päätöksentekopisteiden vaatimiin kysymyksiin. ”Datasta tietopääomaksi” -projektin onnistumisen edellytys on siten alusta alkaen liiketoiminnan ja analytiikkatiimin tiivis yhteistyö. Näin voidaan varmistaa, että liikkeelle lähdetään oikeiden työvälineiden kanssa. Samalla on myös hyvä varmistaa, että analyytikoilla on oikeudet kaikkiin tarvittaviin tietolähteisiin.

Palastellen liikkeelle

Elefanttia ei voi syödä kokonaisena eli paras tapa lähteä liikkeelle on pilkkoa tavoitteeksi asetettu iso kokonaisuus hallittaviksi, jokapäiväistä tekemistä hyödyntäväksi osaprojekteiksi. Näin päästään analytiikkamatkalle nopeasti ja ketterästi - tuloksia saadaan ilman lamauttavaa tuskanhikeä ja motivaatio pysyy korkealla.

Toteuta käyttäjäystävällinen näkymä

Viimeisin vaan ei merkityksettömin huomioitava asia ”datasta tietopääomaksi” -projektissa on varmistaa tulosten hyödyntämisen helppous. Lähtökohtana on tehdä tiedon hyödyntäminen lopulliselle käyttäjälle selkeää lisäarvoa tuottavaksi ja vaivattomaksi. On kysymyksessä sitten näkymä tuloksiin tai toimiva integraatio suoraan prosessiin, toimivuus ja helppous ovat koko projektin onnistumisen tärkeimmät kriteerit.

Jos datan hyödyntäminen on etenemässä suunnittelusta projektivaiheeseen, kannattaa tutustua hyväksi todettuun CRISP-DM-projektimalliinhttp://houston-analytics.com/analytiikka/crisp-dm/

https://www.youtube.com/watch?v=-K-GGW9827Q