Blogi

Det finns viktigare saker än budgetering - den kan automatiseras

Behovet av snabbt och smidigt beslutsfattande har vuxit oberoende av bransch – alla behöver tillförlitliga och intelligent analyserade data i realtid, inte nästa dag eller nästa vecka.

Med hjälp av förutsägande (prediktiv) analys och automatisk optimering har många, men långt ifrån alla, nu lyckats effektivisera olika affärsprocesser. Ett snabbt växande användningsområde är just nu ekonomistyrning och budgetering.

Ledningen kan med hjälp av analyserad och förädlad data/information få en djup insikt i verksamhetens aktuella läge, men också en inblick i framtiden och förslag på åtgärder. Med hjälp av avancerad dataanalys kan man inom uppföljning och planering av verksamheten övergå från traditionella modeller till mer automatiserade analyser som använder sig av betydligt mer data av olika slag än vad som hittills varit möjligt.

Tack vare nya typer av analysverktyg kan större och mångsidigare datamängder samlas in och användas. Avancerad, förutsägande analys upptäcker mönster och relationer som hittills varit nära nog omöjliga att finna. Utgående från dessa mönster kan framtiden förutsägas på ett överraskande tillförlitligt sätt.

När finansexperter har tillförlitlig information tillgänglig, som baserar sig på såväl historiska data som framtida scenarier, kan de lämna det traditionella, ofta mycket tidskrävande, rutinarbetet och i stället koncentrera sig på viktigare saker – nämligen att analysera och planera olika verksamhetsmodeller.

Budgeteringsrutiner till historien

Gamla, målbaserade budgeteringsrutiner kan således förpassas till historien. Traditionell budgetering kan automatiseras. Självlärande algoritmer kan skapa en ”rutinbudget”, dvs. förutsäga framtiden utgående från historiska data. Förutsägande analys blir därmed ekonomistyrningens verktyg “nummer ett”. Denna erbjuder, särskilt vid växande datamängder, betydande möjligheter till betydande effektivisering och förbättring av budgeteringen.

Scenarier med hjälp av analysmodeller

Nästa fas efter automatisering av budgetering är att producera olika scenarier. Hur påverkar till exempel strategibaserad omfördelning av resurser till ett visst område företagets framtid? Eller kan man genom att hämta produktionsdata i realtid till prognosmodellen skapa mervärde för scenarierna och därmed också för beslutsfattandet? Med hjälp av analysmetoder kan man undersöka och jämföra både relationer mellan ekonomiska och icke-ekonomiska data. På detta sätt kan man skapa modeller för orsakssamband och stöd för strategisk budgetering och beslutsfattande. Här kan sedan finansexperterna ta över.

Analys som hjälp för beslutsfattande

  • Analysmetoder kan användas både för att undersöka och jämföra relationer mellan ekonomiska och icke-ekonomiska data, vilket är till hjälp i beslutsfattandet.
  • I situationer där man inte har för avsikt att förändra verksamheten ger förutsägande analys den bästa budgeten.
  • Med hjälp av förutsägande analysmodeller kan man producera budgetförslag som utgår från olika scenarier och snabbt ta fram prognoser för hur olika beslut påverkar verksamhetens resultat.
  • Med hjälp av automatisk optimering kan man hitta det budgetscenario som bäst stöder företagets strategi.