Blogi

DigiTwin edistää digitaalista murrosta suomalaisessa teollisuudessa

Houston Analytics oli mukana Aalto-yliopistolla DigiTwin Demo Day -tapahtumassa, jonka tavoitteena on luoda verkosto "digitaalisten kaksosten" kehityksestä kiinnostuneille. 

Koneista ja laitteista kertyy niiden elinkaaren ajalta valtava määrä erilaista dataa – suunnittelusta, käytöstä, huollosta ja päivityksistä. Tieto on arvokasta tuotteiden suunnittelussa ja ylläpidossa, sillä se auttaa muun muassa kehittämään sopivampia tuotteita eri käyttöympäristöihin ja arvioimaan paremmin huollon tarvetta.

Digitaalinen kaksonen pyrkii helpottamaan tämän tiedon hyödynnettävyyttä ja edistämään digitaalista murrosta suomalaisessa teollisuudessa. Digitaalisella kaksosella tarkoitetaan reaalimaailman kohteen, kuten tuotteen tai järjestelmän, virtuaalista mallia, joka pitää sisällään kaiken fyysisestä paristaan saatavilla olevan tiedon.

Projektin yhteydessä on tavoitteena luoda Suomeen digitaalisen kaksosen kehityksestä kiinnostuneiden yritysten verkosto. Mukaan etsitään erityisesti analytiikan, tuotekehityksen ja ylläpidon tuotteita tai palveluita kehittäviä startupeja ja PK-yrityksiä.

- On siis hyvin on luontevaa, että Houston Analytics, analytiikan edelläkävijä, on mukana tässä verkostossa, toimitusjohtaja Antti Syväniemi toteaa. 

Verkoston yhteistyö perustuu konkreettiseen yhdessä tekemiseen ja kokeilemiseen hyödyntäen Aallon teollisen internetin kampuksen (AIIC) kehitystyökaluja ja koulutusta. Aalto-yliopisto fasilitoi verkostoa, edistää potentiaalisten innovaatioiden syntyä sekä tarjoaa mahdollisuuden esitellä kehitystyön tuloksia verkoston tapahtumissa. Tutkimushanketta rahoittaa Business Finland.

Lähteenä käytetty mm. Aalto-yliopiston sivuilla julkaistua artikkelia ”Aalto-yliopisto luo digitaalista kaksosta kehittävien yritysten verkoston”.