Blogi

Ennustava analytiikka sisäisen tarkastuksen työvälineeksi

Sisäisen tarkastuksen perinteiset metodit ovat pääsääntöisesti perustuneet tiedon manuaaliseen tarkasteluun, arviointiin ja pieniin otoksiin. Digitalisoituvien ja kansainvälistyvien prosessien seurannassa tämä ei riitä: otoksiin ja exceleihin perustuvissa tarkastusprosesseissa riskit kasvavat helposti kriittisiksi. Matka kohti tämän päivän tarpeisiin vastaavaa sisäistä tarkastusta alkaa taltioimalla eri lähteistä saatavat tiedot tietokantoihin, joista tiedon louhinta onnistuu helposti, virheettömästi ja nopeasti.

Sisäisen tarkastuksen kannalta oleellista dataa voivat olla yrityksen palveluiden ja sisäisten prosessien lokeihin ja evästeisiin tallentuva aika- ja paikkatieto, mutta myös yritystä koskevat sosiaalisen median keskustelut ja kommentit. Suurin hyöty saadaan, kun data kytketään osaksi perinteistä tietokokonaisuutta ja organisaation yhteistä tietopohjaa.

Ennakkomallinnus väärinkäytösten ehkäisyyn

Sisäisen tarkastuksen number one työkalu on ennustava analytiikka. Se tarjoaa etenkin datamäärien kasvaessa merkittäviä mahdollisuuksia tarkastuksen tehostamiseen ja parantamiseen. Analytiikan avulla voidaan siirtyä pienistä otoksista kokonaisdataan ja automatisointiin perustuviin analyyseihin, jatkuvaan auditointiin. Ennustavan analytiikan metodien avulla voidaan automatisoidusti seurata erilaisten säädösten, tavoitteiden ja toimintatapojen toteutumista samoin kuin ennakoida riskejä ja väärinkäytöksiä.

Väärinkäytösten ennakointimallinnusta eli fraud detectionia hyödynnetään niin sisäisten kuin ulkoistenkin väärinkäytösten ehkäisyyn. Analytiikan avulla ilmi tulleiden väärinkäytöstapausten pohjalta voidaan rakentaa seurantamallit skannaamaan vastaavan tyyppisiä tapauksia datavirrasta. Näin organisaatiolle vahingollista toimintaa yrittävät tahot saadaan kiinni jo ennen kuin vahinkoa ehtii tapahtua.

Analytiikka tehostaa vastausten saamista haluttuihin kysymyksiin tunnistamalla ja listaamalla ongelmat automaattisesti. Se voi myös listata ongelmiin ratkaisuehdotukset. Erilaisten ennustemallien avulla voidaan nähdä, mitä tulee tapahtumaan, jos toimintaa ei muuteta tai mitkä ovat parhaat tai huonoimmat mahdolliset skenaariot. Ennustemallien avulla voidaan myös listata ratkaisuvaihtoehtoja ja tehdä ennustuksia erilaisten päätöksien vaikutuksista mitä jos -tyyppisesti.

Automatisoidut tietoturva-auditoinnit

Käyttöoikeuksien tietoturva-auditoinnin haastattelu- ja käyttöoikeuslistausten aika on ohi. Nyt analyysimallien avulla voidaan nähdä järjestelmien käyttöhistoria ja tunnistaa virheet suoraan järjestelmistä ja niiden logidatasta.

Kun rutiininomaiset tietohaut ja linjausten seurannat automatisoidaan, sisäisen tarkastajan aikaa jää toiminnan kehittämiseen ja strategisempiin tehtäviin. Parhaimmillaan ennustavan analytiikan mahdollistama reaaliaikainen seuranta ja kyky nähdä tulevaisuuteen sitoo sisäisen tarkastuksen kiinteämmin osaksi liiketoimintaa ja yrityksen johtamisen arkea.