Blogi

Ennustava analytiikka tukemaan talousohjausta

Ennustavan analytiikan avulla on merkittävästi onnistuttu tehostamaan erilaisia liiketoiminnan prosesseja, josta yhtenä nopeasti kasvavana sovellusalueena on talousohjaus. Toimialasta riippumatta päätöksenteon tarve on nopeutunut ja tullut haasteellisemmaksi - tarvitaan reaaliaikaista, luotettavaa, analysoitua tietoa.

Talousjohdon tehtävänä on tiedon analysoinnin ja jalostuksen avulla avata paitsi liiketoiminnan nykytilaa ennen kaikkea näkymää tulevaisuuteen. Analytiikan avulla voidaan seurannan ja suunnittelun osalta siirtyä perinteisistä talousdataan perustuvista seuranta- ja ennustemalleista laaja-alaisiin tietokokonaisuuksiin ja automatisointiin perustuviin analyyseihin.

Uudet analytiikkatyökalut mahdollistavat suurempien ja monipuolisempien datamassojen keräyksen ja hyödyntämisen. Edistynyt, ennustava analytiikka löytää monimutkaisten muuttujien välisiä suhteita ja ennustaa tältä pohjalta tulevaisuutta. Kun tieto laajenee historiatiedosta tulevaisuuden näkymiin, talouden ammattilaiset voivat jättää rutiinityöt ja keskittyä oleellisempaan: eri liiketoimintavaihtoehtojen analysointiin ja suunnitteluun.

Analytiikka muuttaa budjetointirutiineja

Budjetointirutiineja voidaan merkittävästi tehostaa analytiikan avulla. Algoritmi voi tehdä ”rutiinibudjetin” eli ennustaa tulevan olemassa olevan historiatiedon perusteella. Talousjohdon työkalu ”number one” on siten ennustava analytiikka. Se tarjoaa etenkin datamäärien kasvaessa merkittäviä näkymiä budjetoinnin tehostamiseen ja parantamiseen. Analytiikan avulla voidaan siirtyä automatisointiin perustuvaan, ennustavaan budjetointiin, joka mahdollistaa nopean reagoinnin esimerkiksi markkinamuutoksiin.

Skenaariot analyyttisien mallien avustuksella

Budjetoinnin automatisoinnin jälkeen seuraava vaihe on eri skenaarioiden tuottaminen. Mitä esimerkiksi strategiasta lähtevä resurssien uudelleen allokointi tietylle alueelle vaikuttaa yrityksen näkymiin. Vai toisiko vaikkapa uuden tuotannon reaaliaikaisen datan tuominen ennustemalliin lisäarvoa skenaarioon ja sitä kautta päätöksentekoon. Analyyttisilla menetelmillä voidaan tutkia ja verrata sekä taloudellisen että ei-taloudellisen informaation välisiä suhteita. Näin voidaan mallintaa syy-seuraussuhteita ja tukea strategiasta lähtevää budjetointia ja päätöksentekoa. Tästä talouden ammattilaisten on hyvä jatkaa.

Houston Analytics ja talousohjauksen asiantuntijayritys Intito ovat aloittaneet yhteistyön joka kääntää peräkuvan näkymäksi tulevaisuuteen. Lue lisää oheisesta linkistä.

http://blogi.houston-analytics.com/blogi/houston-analyticsin-ja-intiton-yhteistyo-vie-talousohjauksen-uudelle-aikakaudelle