Blogi

GDPR Explorer avaa kokonaisnäkymän asiakkuuteen ja tarvittaessa hoitaa raportointivelvoitteet

Asiakastieto on usein hajallaan lukuisissa eri tietokannoissa, jolloin kokonaisnäkemyksen saaminen on helposti työn ja tuskan takana: mailit, crm-tiedot, laskut, sopimukset... Aikaa palaa tiedon kokoamiseen, kun pitäisi keskittyä oleellisempaan eli esimerkiksi miten saada kokonaiskuva asiakkuudesta tapaamisen taustaksi tai vastata henkilötietokyselyyn. Onneksi turhauttava rutiinityö on helposti ”ulkoistettavissa”: GDPR Explorer-työkalu tekee kartoituksen automaattisesti, kattavasti ja luotettavasti.

Cogniware GDPR Explorer on järjestelmä, joka etsii yrityksen tietojärjestelmistä ja tiedostoista tiettyyn henkilöön kytkeytyvän sekä strukturoidun että strukturoimattoman asiakastiedon. Käytännössä tieto kerätään CRM:stä, sähköposteista ja muista sisäisistä järjestelmistä sekä erilaisista dokumenteista, jonka jälkeen data identifioidaan, järjestellään ja varastoidaan. Cogniware mahdollistaa lisäksi tietojen kattavan ja läpinäkyvän ylläpidon tarvittaessa vaikka koko rekisterin osalta. Oiva apu kaikille asiakasrajapinnassa työskenteleville.

Toisaalta GDPR Explorer-työkalusta on hyötyä nimensä mukaisesti myös GDPR-näkökulmasta. Viedessään EU:n tietosuojan uudelle tasolle GDPR tietosuoja-asetus pyrkii varmistamaan henkilön oikeudet omiin tietoihinsa ja niiden asialliseen käsittelyyn. Käytännössä tämä merkitsee henkilötietoja käsittelevälle yritykselle mm. velvollisuutta raportoida pyytäessä asiakkaasta ko. yrityksen rekistereissä olevat tiedot. Järjestelmistä ja niiden monimuotoisuudesta riippuen, raportointi voi osoittautua työlääksi. Cogniware soveltuu hyvin ratkaisemaan myös tämän työlään haasteen eli se toimii sujuvasti myös GDPR-raportointityökaluna.

Jos GDPR raportointi on ajankohtaista juuri nyt, kannattaa tutustua oheiseen videoon!

http://blogi.houston-analytics.com/blogi/eu-n-tietosuoja-asetuksen-edellyttamaan-tietojen-ja-raporttien-hallintaan-toimiva-tyokalu

Houston Analyticsilla on Cogniware GDPR Explorerin edustus Pohjoismaissa.