Blogi

Houston Analyticsilla esitys tekoälyseminaarissa New Yorkissa

Tekoäly kiinnostaa ja keskusteluttaa kaikkialla maailmassa. Tämän sai kokea Houston Analyticsin analyytikko Matias Luukkanen, jolle tarjoutui mahdollisuus pitää tekoälyä koskeva seminaariesitys Suomen pysyvän YK-edustuston tiloissa New Yorkissa. Tavoitteena oli kouluttaa suomalaisia diplomaatteja tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin. Paikalla oli YK-edustuston henkilökuntaa, mm. YK:n Suomen suurlähettiläs Kai Sauer.

- Tekoälystä puhuttaessa keskitytään usein tosi isoihin linjoihin esimerkiksi kognitiivisten mallien mahdollisuuksien ja uhkakuvien maalailuun. Olennaista ei kuitenkaan ole uusi teknologia vaan uudet tehokkaat tavat hyödyntää toimivaksi todettuja menetelmiä eli toimintojen automatisointi ja koneoppiminen. Esimerkiksi yksinkertaisen lineaarisen regressiomallin avulla voidaan saada tosi hyviä tuloksia. Tämä on tehokkuutta korostava yksinkertainen koneoppimisnäkökulma, Matias Luukkanen tiivisti.

Tekoälyn soveltamismahdollisuudet herättivät vilkasta keskustelua. Mielenkiintoisin keskustelu käytiin kuitenkin tekoälyyn liittyvien moraalisten kysymysten ympärillä. Onko oikein, jos koneelle luovutetaan päätösvalta asioista, joilla on merkittävä vaikutus ihmisen elämään? Voiko kone esimerkiksi päättää itsenäisesti lainan myöntämisestä tai eväämisestä?

- Mielestäni voi. Oikein toteutettuna koneen tekemät päätökset voivat olla jopa oikeudenmukaisempia kuin ihmisen. Juju on siinä, että prosessi vaatii tarkkaa määrittelyä, mikä pakottaa konetta ohjelmoivan ihmisen tarkasti miettimään, mikä on oikein, mitkä asiat huomioidaan ja mikä on päätöksentekoprosessi, Matias jatkaa.

Tällä hetkellä Houston Analytics näkee Yhdysvallat uutena, potentiaalisena kohdemarkkinana. Hyvä verkostoitumisen on yksi tärkeä askel kohti ensimmäisiä asiakkuuksia. Matias Luukkanen kokee, että seminaari oli hyvä jatkumo Houston Analyticsin syksyn Growth to USA 2018 -ohjelmalle.

Matias Luukkanen YK:n kampuksella New Yorkissa. Taustalla Suomen lahjoittama "pala" Sibelius-monumenttia.