Blogi

Hyllytilan optimointi näkyy tulosrivillä ja asiakastyytyväisyydessä

Kymmeniä tuhansia tuotteita, tuhansia tarjolla olevia uutuustuotteita. Kymmeniä tuhansia asiakkaita, tuhansia parhaita kanta-asiakkaita. Miten optimoida valikoima ja tuotteille annettava hyllytila niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin kanta-asiakkaita ja toisaalta turvaisi hyvän myynninkehityksen ja tuoton. Siinä hypermarket-kokoluokkaa olevan päivittäistavarakaupan elämän ja kuoleman kysymys. Haastavan yhtälön ratkaisu on useimmiten vahva ammattitaito, kokemus ja jatkuva hereillä olo. Vauhti kuitenkin kiihtyy. Siksi yhä useammin – etenkin suuret pelurit maailmalla – ”rekrytoivat” analytiikan apumieheksi.

Hyllytilan optimointi on analytiikkatyökalu, joka synkronoimalla eri tietokonaisuudet - kuten tuote-, tuoteuutuus-, myynti-, asiakas-, tila-, kilpailija- ja paikkatiedot – pystyy lopputuloksena optimoimaan hyllymoduuli moduulilta tilajaon. Tarkkojen hyllykuvien avulla analyysin tulokset ovat helposti vietävissä arjen hyllytykseen.

Käytännössä matka kohti optimaalista valikoimaa ja hyllytilajakoa alkaa vaikutusalueeseen peilatusta kysyntäennusteesta. Myynti- ja tuottoskenaarioiden avulla voidaan puolestaan huomioida paitsi tarjottujen uutuustuotteiden rooli myös ratkaisun myynnilliset ja taloudelliset vaikutukset kokonaisuudessaan. Lisäksi mallissa voidaan hyödyntää strukturoimatonta tietoa kuten asiakaspalvelun palautetta ja paneelien tuloksia, jolloin asiakkaiden tyytyväisyys saadaan mukaan analyysiin paitsi ostoskorien myös mielikuvien kautta. Enää ei tarvitse pähkäillä valikoiman mahdollisia puutteita, vaan antaa tiedon ohjata toimintaa.

Kaikki perustuu toisaalta ketjukohtaiseen kokonaisnäkymään ja toisaalta tinkimättömään kauppakohtaisuuteen. Hyllytilan optimointi –työkalu peilaa myymäläpohjaa hyllymoduuleineen tuoteryhmäkokonaisuuksien kautta tuotetasolle ja huomioi kauppakohtaiset tavoitteet ja painotukset, kohtaamisjärjestyksen ja -valikoiman.

Kuulostaako liian hyvältä? Tuotemäärien kasvaessa, sesonkien myllätessä kysyntää ja uutuuksien tunkiessa ovista ja ikkunoista, analytiikan valjastaminen apuriksi on varmasti harkinnan arvoinen vaihtoehto.

Esimerkki tuottoon perustuvasta hyllytilan optimointiratkaisusta.