Blogi

Keinoälyn kehityskaari

Elämme keinoälyn hehkutuksen aikaa, joka luo helposti mielikuvan ainutlaatusiesta, ensi askeleitaan ottavasta teknologian ilmentymästä. Keinoälyn, tekoälyn, koneoppimisen – miten haluamme rakasta lasta kutsuakkaan – juuret ovat kuitenkin useita vuosikymmeniä kauempana. Tunnettu teknologiavisionääri John Launchbury kuvaa osuvasti keinoälyn kehitystä kolmen aikakauden kautta, jotka eivät ole rajapyykkejä sisältäviä kehitysvaiheita, vaan vaiheet kuvaavat jatkumona keinoälyn kehityksen polkua.

”Tiedon käsityöaikakausi” alkoi 1980-luvulla, jolloin tiettyjen haasteiden ratkaisemiseen kehitettiin ihmisen apuriksi ”asiantuntija systeemejä”. Nämä pystyivät suodattamaan isoista tietomassoista päätöspuiden avulla ratkaisuja selkeästi määriteltyihin, rajoitettuihin kysymyksiin. Hyvä esimerkki 80-luvulla syntyneestä, toimivasta ratkaisusta, jonka logiikkaa nykyiset keinoälyratkaisut edelleen jossain määrin hyödyntävät, on jakelun optimointi. On kuitenkin hyvä muistaa, että tuolloiset järjestelmät eivät vielä sisältäneet missään määrin oppimiskyvykkyyksiä.

Nyt elämme ”Tilastollisen oppimisen aikaa”, jonka keskiössä koneoppiminen. Aikakauden juuret ovat 1990-luvulla, mutta nyt elämme koneoppimisen vallankumousta. Hadoop ja Big Data laajensivat dramaattisesti koneoppimisen mahdollisuuksia. Nyt arkipäivää on valtavien, sekä strukturoitujen että strukturoimattomien tietomassojen varastointi ja käsittely. Koneoppiminen on noussut uudelle korkeudelle, mikä merkitsee esimerkiksi asiakaskäyttäytymisen yksilötason ylikanavaisen ymmärtämisen tai vaikka erilaisten IoT:n sovellusten alkavan olla arkipäivää. Uudet teknologiat kuten luonnollisen kielen prosessointi, kuvien hyödyntäminen, robotiikka avaavat rajattoman määrän mahdollisuuksia.

Mitä seuraavaksi? Matka on kohti ihmisaivojen toimintamallien kopiointia entistä laaja-alaisemmin keinoälyn maailmaan. Tavoitteena on esimerkiksi keinoälyn kognitiivisen kyvykkyyden kasvattaminen, jolloin keinoälyä voidaan soveltaa laaja-alaisemmin vaikkapa vaativaa päättelyä ja selitystä edellyttävillä aloilla. Kutsuttakoon tätä aikakautta ”Sisällön omaksumisen ajaksi”. Olemme tämän aikakauden kynnyksellä, ottamassa ensi askeleitamme kohti tuntematonta mutta erittäin mielenkiintoista ja kohti tähtiä kurkottavaa tulevaisuutta. Mielenkiintoista matkaa!