Blogi

Liiketoiminnan prosessit muutoksen kourissa

General Electricin toimitusjohtaja Jeff Immelt kiteyttää hyvin nykytilanteen: ”If you went to bed last night as an industrial company, you’re going to wake up this morning as a software and analytics company.”

Näin vuoden alkumetreillä ajatuksissa pyörivät tulevaisuutta luotaava kysymykset: Mitä vuosi 2019 tuo tullessaan? Miten liiketoimintaympäristö ja alan kilpailutilanne tulevat muuttumaan? Olemmeko valmiita Jeff Immeltin osuvasti kuvaavaan liiketoiminnan digitalisoitumiseen ja sen tuomaan muutokseen eli miten Digital Transformation käytännössä tulee haastamaan meidät?

Liiketoiminnan digitalisoituminen ei ole kerralla loppuun hoidettava projekti vaan pikemminkin jatkuva prosessi, joka kehittää asiakaspalvelua, tehostaa prosesseja ja parhaassa tapauksessa luo uutta liiketoimintaa. Useimmat yritykset ovat jo lähteneet digitalisaatiomatkalleen. Osa takkuillen, osa vauhdilla. Lähtöä vielä pohtivilla päällimmäiseksi kysymykseksi nousee useimmiten: Miten lähteä liikkeelle? Mikä on ensimmäinen askel?

Tärkeintä on tietysti pohtia, mitä halutaan saada aikaan. Mitä lisäarvoa asiakkaan palveluun tai prosesseihin liittyvällä digitalisoinnilla tavoitellaan. Tämän kirkastuttua kuvaan astuu datan hyödyntäminen. Analytiikan avulla data avaa täysin uusia ulottuvuuksia sekä asiakkaan ymmärtämiseen ja siten parempaan palveluun että erilaisten prosessien tehostamiseen. Yhtä hyvin kyseessä voi olla talous- tai henkilöstöhallinnon, tuotannon tai markkinoinnin prosessit. Hyvä tapa ei ole ”syödä koko elefanttia kerralla” vaan edetä pala palalta.

Uskon kuitenkin, että vuosi 2019 tulee olemaan keinoälyn läpimurtovuosi täällä Suomessa. Käytännönläheiset, luotettavat ja dataa tehokkaasti hyödyntävät keinoälyratkaisut tulevat palvelemaan liiketoimintaa ja edelleen meidän jokaisen arkea. Suomessa on vahvaa tekoälyn huippuosaamista, jota hyödyntämällä voimme parantaa kilpailukykyämme myös kansainvälisillä pelikentillä.

On kuitenkin muistettava, että digitalisoinnissa, vaikkapa keinoälyratkaisujen läpiviennistä, ei ole kyse vain IT-projektista vaan usein laaja-alaisesta kulttuurimuutoksesta. Onnistumisen edellytys on, että organisaatioon pesiytyneistä siiloista päästään eroon. Ei riitä, että päätöksentekoporras ymmärtää uudet toimintatavat, vaan koko organisaation on käytettävä yhteistä kieltä. Vain näin datasta analytiikan tai vaikkapa keinoälyn avulla syntynyt tieto saadaan palvelemaan päätöksenteko kaikissa prosesseissa ja kaikilla portailla. Kun pääsemme tähän, olemme valmiita ottamaan vastaan tulevien vuosien kilpailun kiristymisen ja liiketoiminnan jatkuvan muutostarpeen mukanaan tuomat haasteet.

Onnea ja oivallusta digitalistaatiomatkalle!

https://www.youtube.com/watch?v=nEfOQTN3Vus