Blogi

Datasta tietoon ja tiedolla johtamiseen

Dataa kerääntyy kiihtyvällä vauhdilla organisaatioiden sisäisiin ja ulkoisiin tietokantoihin. Puheissa hehkutetaan, kuinka data on kaikkialle virtaava uusi öljy. Keskeistä on kuitenkin muistaa, että data ei ole itseisarvo vaan väline, jonka avulla ohjataan ja tehostetaan liiketoiminnan päätöksentekoa ja prosesseja. Sen avulla tulisi pystyä vastaamaan, mitä tapahtuu, miksi tapahtuu, mitä tulee tapahtumaan ja miten toimintoja ja prosesseja tulisi ohjata näin saadun tiedon perusteella. Mutta miten tämä onnistuu, miten tieto saadaan sitä tarvitsevalle? Kysymys on tiedon toimivasta keräämisestä, integroinnista ja raportoinnista.

Mutta miten linkittää eri tietolähteiden data niin, että se olisi helposti hyödynnettävissä liiketoimintaa ohjaaviin, erilaisiin tarpeisiin. Yksi toimiva vastaus erilaisten datavirtojen ketterään keräykseen ja synkronointiin on Houston Analyticsin Analytiikkatehdas. Se tarjoaa alustan uusille liiketoimintapalveluille ja poistaa organisaatiolta infrastruktuurin hallinnan ja ylläpidon työt. Palvelu on pilvipalvelupohjainen tuote, joka mahdollistaa analytiikan lisäksi myös reaaliaikaisen raportoinnin ja AI tuomisen liiketoimintaan. Ominaisuuksia joiden merkitys kasvaa koko ajan.

Hyvälaatuinen data on hyvän raportoinnin perusta, mutta ainakin yhtä tärkeä asia on liiketoimintaprosessin sisäistäminen: Millä tunnusluvuilla on merkitystä prosessin ohjauksessa? Toisaalta täytyy ymmärtää, mitä mikin tunnusluku kuvaa eli mitä se on ns. syönyt sisäänsä. Usein raportoinnin toimimattomuuden syyt löytyvät tiedon lähteiltä eli ei mitata oikeita asioita eikä ymmärretä tiedon sisältöä päätöksenteon tai ohjattavan prosessin kannalta. Onko esim. 0,1 %:n muutos merkittävä? Businessomistajan tulee siksi olla tiiviisti mukana valjastettaessa dataa liiketoiminnan ohjaukseen.

Kun data on kunnossa nykyisillä työvälineillä tietoa on helppo yhdistää eri tarpeisiin. Kun tietoa voidaan katsoa yhtä aikaa eri näkökulmista, sen arvo liiketoiminnan ohjauksen kannalta paranee. Tilanteesta riippuen tarvitaan esimerkiksi joko staattisia tai interaktiivisia raportteja – tai molempia. Käyttäjän ei tällöinkään tarvitse olla IT-ekspertti, vaan kehittyneiden, interaktiivisien dashboard’ien avulla maallikkokin pystyy tekemään omaa työtään tukevaa ”data discovery’a”, porautumista raportoitujen lukujen taustaan. Sama pätee moniin keinoälyratkaisuihin: IT-osaamista ei tarvita.

Kaiken datan hyödyntämisen lähtökohtana tulee olla käyttäjäystävällisyys ja tiedon oleellisuus tiedon käyttäjälle.”Nice-to-know”-kategoriaan kuuluva tekeminen ja mittarit on syytä karsia pois. Kun data saadaan eri tietokannoista ketterästi päätöksenteon ja prosessien optimoinnin tueksi, aikaa säästyy oleellisempaan tekemiseen ja tehokkuus kasvaa.

Onnea matkalle datasta tietoon ja tiedolla johtamiseen!