Blogi

Mitä keinoäly merkitsee tilanhallinnalle?

Keinoälyn avulla tilanhallinta jalkautuu kauppatasolle ja palvelee näin optimoidulla tavalla juuri kyseessä olevan kaupan asiakkaita ja kaupan arkea. Tällä hetkellä tilanhallinta tehdään tavallisesti ketjutasolla kaupan kokoluokka ja mahdollisesti vaikutusalueen kysyntäpotentiaali huomioiden. Tällöin hyllytyksessä tarvitaan käsiparien lisäksi joustavuutta – eikä tulos näin ole välttämättä optimaalinen.

Keinoäly voidaan valjastaa kauppatason työn helpottajaksi ja myynnin tehostajaksi. Tämä onnistuu, kun keinoäly terästetään tilanhallinnan sääntöjen lisäksi kauppatason tiedoilla: mm. tuotetasoisilla myynneillä aina hyllyrakenneratkaisujen yksityiskohtiin asti.

Usein esimerkiksi palvelutiskien lähellä olevat alueet ruuhkautuvat ja ovat näin jopa myynnin esteenä. Tilanne paranee, kun haaste otetaan huomioon suunnittelussa. Keinoälyn kauppakohtainen optimointiratkaisu sijoittaa usein ostettavat tuotteet toimivammille hyllypaikoille ja optimoi hyllytyksen kauppatason tiedot kokonaisuudessaan huomioiden.

Näin päästään tilanteeseen, jossa tilanhallinta palvelee sekä yksittäisen kaupan että asiakkaan tarpeita eikä toimi vain keskimäärin hyvin. Keinoälyn hyödyntäminen tilanhallinnassa parantaa neliötehoja, vähentää hävikkiä, nopeuttaa hyllytystä ja näin vapauttaa aikaa rutiineista asiakaspalveluun.

Kokeile tulevaisuutta jo nyt!