Blogi

Petosten paljastaminen datan avulla

Houston Analytics osallistui Frankfurtissa järjestettyyn Big Data Innovation -konferenssiin. Puhujat valottivat näkemyksiään siitä, kuinka dataa voidaan hyödyntää yrityksen kehittämiseen ja kasvun lisäämiseen. Konferenssissa osallistujat saivat uutta näkökulmaa siihen, kuinka isoja datamääriä voidaan käyttää ja miten datajohteisia strategioita voidaan hyödyntää. Houston Analyticsin puheenvuoron piti Antti Syväniemi, CEO, siitä, kuinka big dataa voidaan hyödyntää petosten paljastamisessa.

Puheessa lähestymistapoja petosten havaitsemiseen esitettiin kolme. Ensimmäinen sisältää poikkeavuuksien löytämisen, vieraiden havaintojen tunnistamisen sekä tavallisesta poikkeavien yhteyksien tutkimisen. Toinen tapa lähtee vanhojen tapausten pohjalta luodusta pisteytysmallista. Se yhdistetään meneillään oleviin tapauksiin ja tutkitaan sitten vain niitä, jotka saavat mallin mukaan korkeimmat pisteet. Kolmannella tavalla luodaan malli normaalista käytöksestä tai toiminnasta. Sitä verrataan kaikkiin meneillään oleviin tapauksiin ja tutkitaan sen avulla niitä, joissa havaitaan poikkeavuuksia.

Analytiikka tekee eri informaatioalueiden synkronoimisesta, jatkuvasta tarkastamisesta ja ennakoinnista sujuvaa. Eri data-alueiden synkronointi vahvistaa ennustepohjaista petosten torjuntaa. Datan määrän ollessa jatkuvassa kasvussa vanhat tavat petosten torjunnassa käyvät liian hitaiksi. Teknologian kehitys vaikuttaa myös rikollisen toiminnan kehittymiseen. Pysymällä analytiikan ajanhermolla rikostutkintalaitokset saavat torjuttua petoksia ennaltaehkäisevästi.