Blogi

Tehokuutta työvuorojen optimoinnilla

Työvoimavaltaisilla aloilla parhaan mahdollisen asiakaspalvelun, työntekijöiden tyytyväisyyden ja tehokkuuden yhdistäminen on haasteellista. Esimerkiksi sairaalan on huolehdittava siitä, että kaikki välttämätön osaaminen on aina saatavilla, mutta niukkojen resurssien johdosta, vuoroissa ei saisi ylimääräisiä ihmisiä. Analytiikkaan yhdistetty optimointi on yksi ratkaisu tähän ongelmaan.

Henkilöstökulut ovat arviolta 70 % kaikista terveydenhuollon kustannuksista. Varsin pieneltäkin kuulostavat säästöt voivat siis olla kokonaisvaikutuksiltaan valtakunnan tasolla jo miljardeja. Parempi henkilöstöresurssien optimointi vaatii tuekseen kunnollista analytiikkaa eli käytännössä nykyaikaista tietotekniikkaa. Pienenkin sairaalan koko henkilöstön oikea resurssointi voi helposti vaatia jopa tuhannen eri muuttujan analysointia.

Optimointia yksilölliset toiveet huomioiden

Työvoiman oikeasta resurssoinnista on pitkään puhuttu lähinnä yrityksen tai yhteisön näkökulmasta. Parempi analytiikka antaa myös työntekijöille enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa itselle sopivien työvuorojen valintaan. Joissakin kokeilluissa on kyetty huomioimaan lähes kaikki yksilölliset toiveet työvuoroista, ilman että olisi syntynyt henkilöstövajausta. Työssä viihtymisen parantuminen voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi sairauspoissaolojen vähenemiseen ja työurien pidentymiseen.

Sairaalat eivät ole ainoita työpaikkoja, joista optimoinnista on merkittävää hyötyä. Vastaavia haasteita on esimerkiksi ravintoloilla, kotipalveluyrityksillä, kiinteistöhuollossa, julkisessa liikenteessä ja henkilöstöpalveluyrityksillä.

Usean työpaikan samanaikainen kysynnän ja tarjonnan optimointi

Optimoinnin ei tarvitse rajoittua vain yhteen työnantajaan ja yhteen työpaikkaan. Esimerkiksi henkilöstöpalveluyrityksen työntekijöillä on usein samanaikaisesti montaa eri osaamista. Kirvesmies saattaa hallita työkoneiden käytön tai kahvilatyöntekijä onkin koulutukseltaan keittiötyöntekijä. Sesonkiluoteisten ja lyhyiden toimeksiantojen vastapainoksi työntekijä voi vaihtaa sujuvammin eri työnantajien ja työtehtävien välillä, kun häntä koskevat tiedot ja työnantajien tarpeet on analysoitu yhdessä.

Optimointi kuulee työntekijää ja työnantajaa jopa herkemmällä korvalla kuin ihminen. Siinä kun perinteisellä tavalla toimiva työnjohtaja joutuu aina turvautumaan perinteiseen helppoon – ei kovinkaan yksilölliseen ratkaisuun – laskee optimointiohjelma sekunneissa kaikki vaihtoehdot ja tarjoaa kaikkien kannalta parhaimmin optimoitua ratkaisua.

Joku nörtti voisi melkein sanoa, että analytiikka ja optimointi ovat työntekijän parhaat kaverit.

Juha Raunama on Houston Analytics Oy:n Ratkaisujohtaja.

Houston Analytics on tiedolla johtamisen ammattilaisten perustama analytiikkatalo.

Lisää analytiikan mahdollisuuksista liiketoiminnan tehostamiseen löydät kirjasta Analytiikkamatka datasta tietoon ja tiedolla johtamiseen http://www.liikekirjat.fi/catalog/analytiikkamatka/