Blogi

Tietoturva on elinehto

Yhä useamman yrityksen tärkein omaisuus on tietokantojen sisältö ja niiden käytettävyyden turvaaminen. EU:n uusi, ensi vuoden toukokuussa sovellettavaksi tuleva tietosuoja-asetus pyrkii varmistamaan erityisesti henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn. Tavoitteena on, että kansalaiset voivat luottaa henkilötason tietosuojaan ja uskaltavat näin helpommin antaa tietojaan omia tarpeitaan palvelevan liiketoiminnan käyttöön.

Yrityksen liiketoimintaan liittyvän kriittisen datan tietosuoja- ja tietoturvakysymykset ovat tänään ajankohtaisempia kuin koskaan. Tietojärjestelmiin kohdistuva laiton ja ilkivaltainen toiminta on saavuttanut jo sellaiset mittasuhteet, että monet perinteisemmät rikollisuuden muodot ovat jäämässä merkittävyydeltään kauas taakse. Esimerkiksi asiakas-, tuotekehitys-, tutkimus-, prosessikuvaus-, alihankinta- ja taloustietojen joutuminen vääriin käsiin voi aiheuttaa yritykselle merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Lisäksi välilliset vahingot, kuten imago- ja mielikuvavaikutukset, voivat olla tuhoisia.

Mitä suojata ja miten?

Eivätkö palomuurit, virustorjunnat, kehittyneet käyttäjä- ja tapahtumahallinnat sitten riitä? Tiedonhallinnan ympäristöt homogenisoituvat ja pirstaloituvat. Monitoimittajaympäristöt ja multiplatform-ratkaisut, pilvipalvelut, käyttäjien omat laitteet ja monet muut ratkaisut ovat lisänneet aukottoman suojauksen haasteellisuutta. Oman vaikeuskertoimensa tuo sekin, että noin kaksi kolmasosaa tietomurroista on sisäisiä, jolloin väärinkäyttäjillä on jo valmiina lukemattomia erilaisia käyttöoikeuksia.

Nykyaikaisilla tietokantojen tietoturvaratkaisuilla voidaan kontrolloida kaikkien käyttäjien toimintaa kantojen ympärillä: asiattomat haut ja pyynnöt käyttäjiltä voidaan tunnistaa, keskeyttää ja lokittaa. Oikeilla tietoturvaratkaisuilla saadaan selville, kuka on hakenut kriittistä dataa ja milloin. Suojaukset toimivat automaattisesti ja keräävät lokitiedon aukottomasti. Erääksi keskeisimmäksi tietokantojen tietoturvaratkaisujen kriteeriksi on näin muodostunut tietoturvaprosessien automatisointi.

Datasta tiedolla johtamiseen

Houston Analyticsilla ja Advancella on paljon yhteistä: rakennamme laadukkaampaa, turvallisempaa tiedonhallintaa ja tiedolla johtamisen ratkaisuja. Liiketoimintalähtöisyys, aito asiakaskeskeisyys, kustannuskilpailukyky, toiminnan joustavuus, läpinäkyvyys ja mitattavuus ovat uuden datatalouden avainteesejä.

https://www.ibm.com/security/solutions