Blogi

Vaivaako ”hälytysinflaatio”?

Sensorit laulavat ja hälytykset pitävät hereillä. Vai pitävätkö? On sitten kyseessä prosessiteollisuus, energiantuotanto tai muu sensoreilla valvottu järjestelmä, tuhansille antureille määrätyt raja-arvot ylittyvät ja hälytykset paukkuvat usein. Läheskään aina hälytys ei vaadi toimenpiteitä, mikä ajan kanssa voi turhauttaa ja passivoittaa hälytyksistä vastaavan. Hyvin ymmärrettävää! Mutta mitä pitäisi tehdä? Miten saada turhat hälytykset pois?

Prosessin toimivuuden kannalta ei useinkaan ole kriittistä yhden raja-arvon ylittyminen, vaan häiriöiden ilmaantuessa kysymys on useamman tekijän yhdistelmästä, ilmiöstä. Lähtökohta toimintamallin sujuvuuden lisäämiselle on juuri näiden ilmiöiden ja niiden riippuvuussuhteiden ymmärtäminen. Tässä kuvaan astuu analytiikka.

Launch Pad – nykytilan kartoitus

Matka kohti uutta, ilmiöiden tunnistamiseen perustuvaa toimintamallia kannattaa aloittaa nykytilan kartoituksella ja tarvemäärityksillä. Mahdollisuuksien kartoitusmetodin Launch Padin avulla tunnistetaan käytössä olevat tietokokonaisuudet eli tässä tapauksessa tarjolla oleva sensoridata ja sen sisältämät mahdollisuudet. Kun päätöksentekopisteet ja käytössä olevat tietokokonaisuudet ovat selvillä, voidaan edetä analytiikkaan. Se on avain ”häytysinflaatioajasta” kohti parempaa, tehokkaampaa toimintamallia.

Analytiikka löytää ilmiöt

Analytiikan avulla voidaan hahmottaa asian ydin eli prosessien toimivuuden osalta ratkaisevat, useammasta tekijästä muodostuvat ilmiöt. Niiden avulla saadaan pohja toiminnan jatkuvuutta ennustaville ja optimoiville malleille, joiden hyödyntäminen tuo lisää aikaa ja tarkkuutta prosessien ohjauksen. Ilmiöiden tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen ohjauksessa on siten paras tapa varmistaa prosessien optimaalinen toiminta.

Tästä alkaa uusi, ”hälytysinflaation” jälkeinen aikakausi.