Blogi

Voiton maksimointi onnistuu pilvipalveluilla sekä hyvällä datastrategialla

Tiedolla johtamisen aikakaudella datan käsittelyn ja strategisen merkityksen sisäistäminen lienee ensiarvoisen tärkeää. Koska datan käytön lopullinen tavoite on voiton maksimointi, tarvitaan ketteryyttä sekä kustannustehokkuutta. Kysymys kuuluukin, miten kertyvää dataa käytetään voiton maksimoimiseksi.

Ketteryyttä tavoitellessa on hyvä kartoittaa asiat, jotka tuottavat kustannuksia aiheuttamalla viivettä tai Leanin sanoin ilmaisten ”saastaa” prosessiiin. Agiilin IT:n nimissä kannattaa tavoitella tilannetta, jossa asioita voidaan kokeilla nopeasti, nk. fail fast -mallilla. Lähtökohta ketterälle toiminnalle on palveluntarjoajan IT-hinnoittelumalli, joka on aidosti joustava, ketterään toimintaan kannustava.

IT-arkkitehtuurin kustannustehokkuuden kannalta ainakin seuraavat asiat tulisi olla mahdollisia:

  • Työmäärien resurssisuunnittelun skaalautuvuus
  • Katalogin instanssien ja tallennusresurssien laaja valinnanmahdollisuus
  • Horisontaalinen skaalautuvuus
  • Asiakasystävällinen hinnoittelu
  • Resurssien tehokas hallinta sekä optimointi

Yllä olevan listan peilaus perinteiseen on-premise –malliin osoittaa, että kiinteitä piilokuluja syntyy perinteisessä mallissa kaikkialla: Palvelimet ovat 24/7 päällä. Verkkoarkkitehtuuria ei ole tarpeeseen nähden optimoitu, koska infrastruktuuri on suunniteltu maksimitarpeen mukaan. Tallennuskapasiteettia on jatkuvasti vapaana. Nämä piilokustannukset saadaan hallintaan pilvipalveluilla, joita käyttämällä voidaan optimoida sekä ketteryyttä että kustannustehokkuutta dramaattisesti on-premise malliin verrattuna.

Kun IT-arkkitehtuurin nykyaikaistaminen on aloitettu, seuraava askel on yrityksen datastrategian laatiminen. Tietohallinnon yksi päätehtävistä on liiketoiminnan palveleminen, mikä siten tulee aina olla datastrategian suunnittelun lähtökohta.

Mitä sitten haltuun otetulle datalle tehdään? Missä mikäkin data sijaitsee fyysisesti? Miten ja mitä dataa valjastetaan osaksi liiketoimintaa palvelevaa arvoketjua? Onko konkreettisia käyttötapauksia? Nämä kysymykset osoittavat, että datastrategia on jokaiselle yritykselle uniikki. Hyvä datastrategia vastaa mm. näihin kysymyksiin ja vie samalla yrityksen askeleen lähemmäs voiton maksimointia.