Blogi

Vuosi 2018: Dark data paljastaa asiakastrendit

Liiketoiminta on muuttunut tuotantolähtöisestä asiakaslähtöiseksi toiminnaksi. Menestyksen kulmakivinä ovat reaaliaikaisuus ja yksilöllinen palvelu. Enää ei siis peräpeiliin tuijottaminen ja kvartaaliraportit riitä. Nyt voittajiin kuuluvat ne, jotka pystyvät parhaiten ymmärtämään asiakastrendejä – näkemään tulevaisuuteen. Siksi dark datan kurssi on nopeassa nousussa.

Dark data on usein strukturoimatonta dataa, jota saadaan sekä sosiaalisesta mediasta, asiakaspalvelusta, videoista, pfd:stä että esim. vaikkapa sensoreista. Dark datan ymmärtäminen on haastava, mutta samalla merkittävän kilpailuedun avaava mahdollisuus nopeasti muuttuvassa markkinassa. Econsultancyn tutkimuksen mukaan jopa 80 % yrityksen datasta on dark dataa, josta jopa kolmannes voisi oikein hyödynnettynä tuoda liiketoiminnalle lisäarvoa. Tällä hetkellä dark data on nimensä mukaisesti vielä useimmiten yrityksissä pimennossa: arvion mukaan tästä dataomaisuudesta hyödynnetään vain noin 0,5 %.

Mutta vuosi 2018 tulee muuttamaan näiltä osin tiedon hyödyntämisen kulttuurin. Muistissa on vielä hyvin vastaava tilanne, jolloin tiedon tallennus ja käsittelykustannusten tippuminen murto-osaansa toi big datan käytön kaikkien agendalle. Nyt, kiitos teknologiakehityksen, myös dark data saadaan helposti keinoälyn analysoitavaksi. Yksi työkalu on nimeltään IBM i2/Wex-silta - nimihirviö, joka suomennettuna kertoo, että strukturoimattoman datan työkalu Watson explorer on nyt Cogniwaren integraation avulla yhdistettävissä i2 analytiikkatyökaluun. Helppoa ja hyödyllistä!

Teknologia ei kuitenkaan yksin ratkaise liiketoiminnan haasteita tai optimaalista kehityssuuntaa. Oleellisinta on esittää oikeat kysymykset eli löytää juuri oman liiketoiminnan kannalta keskeiset kipupisteet, joihin dataan porautumalla halutaan löytää vastaukset. Vuosi 2018 olkoon siis innovatiivista ajattelua ruokkivien kysymysten ja dark datan hyödyntämisen läpimurtovuosi!