Blogi

WDC apuna terveydenhoidon digitaalisten palveluiden kehittämisessä

Julkinen puoli on laaja-alaisesti herännyt digitaalisten palveluiden mahdollisuuteen asiakaspalvelussa. Yksi syy on varmasti se, että kilpailu on tulossa vauhdilla myös julkiselle puolelle, CEO Tuomas Törnqvist Kouta Mediasta toteaa.

- Sekä yksityisellä että julkisella puolella asiakasta halutaan myös verkossa palvella päivä päivältä paremmin. Tämä edellyttää tarkempaa tietoa asiakkaan käyttäytymisestä. Perinteisesti asiakasymmärryksen kasvattamiseksi käytetään Google Analyticsia. Haasteena on tällöin tiedon omistus. Julkisen puolen lisäksi esimerkiksi finanssialalla kerättävän datan omistajuuteen liittyvät asiat ovat kriittisessä tarkastelussa, Tuomas jatkaa.

Kouta Media on valinnut palvelupakkiinsa Houston Analyticsin WDC:n (Web Data Collectorin). WDC on kustannustehokas ratkaisu evästetason datan keräämiseen erilaisilta sivustoilta ja palveluista. Data varastoituu tarkalla tasolla sen hetkistä ja myöhempää käyttöä varten pilveen ja mahdollistaa näin palvelun jatkuvan, asiakastarpeista lähtevän kehittämisen, analyysit, viestinnän kohdistamisen ja optimoinnin.

- Meidän kokemuksen mukaan WDC sopii hyvin esimerkiksi terveydenhuollon puolelle, jossa verkkopalveluita kehitetään nyt sote-uudistuksen kynnyksellä intensiivisesti. Mitä enemmän palveluita digitalisoidaan, sitä tärkeämpää on asiakkaan käyttäytymisen ymmärtäminen. WDC:n avulla kerättyjen tietojen ja raportoinnin avulla voidaan kehittää palvelun asiakaslähtöisyyttä, auttaa asiakasta löytämään nopeammin haluamansa tiedon, kehittää sisältöä, Tuomas tarkentaa.

Silloin kun verkkosivujen asiakaspalvelun kehittämisessä myös tiedon omistajuus on kriittinen tekijä, WDC on ylivoimainen, kustannustehokas ratkaisu.

http://houston-analytics.com/palvelut/web-data-collector/