Blogi

Web Data Collector – helppo ja edullinen tapa kerätä verkkodataa

Datan kerääminen talteen eri kanavista - verkkosivuilta, applikaatioista, ostetusta ja sosiaalisesta mediasta - mahdollisimman kattavasti ja tehokkaasti on yhä useamman yrityksen agendalla. Data on tiedolla johtamisen kivijalka, analytiikan algoritmien raaka-aine.

Houston Analyticsin Web Data Collector (WDC) on avoimen lähdekoodin käyttöön perustuva kustannustehokas ratkaisu evästetason web-datan keräämiseen. WDC:n avulla data voidaan helposti kerätä eri kanavista 360-asiakasnäkymän aikaansaamiseksi. Tarvittaessa data voidaan yhdistää myös esimerkiksi perinteiseen kivijalkakaupan dataan.

Yksi ehdoton WDC:n etu yleisimpiin kilpaileviin tuotteisiin verrattuna on edullisuus: hinta on jopa vain kolmannes muista vastaavista vaihtoehdoista. Toisin kuin ilmaisversioissa rajat eivät tule vastaa kapasiteetin eikä ominaisuuksien suhteen. Data varastoituu pilveen tarkalla tasolla sen hetkistä ja myöhempää käyttöä varten, mikä mahdollistaa mm. analyysit, tarkan kohdistamisen, scorauksen ja optimoinnin. Näin esimerkiksi markkinointi saadaan aivan uudelle tarkkuustasolle.

Hyvänä käytännön esimerkki WDC:n tuomasta lisäarvosta on case verkkokaupan uutiskirje. Kun asiakas kiinnostuu jostain saamansa uutiskirjeen sisällöstä ja klikkaa sisälle verkkokauppaan, WCD tunnistaa evästeen avulla tulijan. Näin tulija voidaan linkittää hänen omaan aikaisempaan asiointihistoriaan sivustolla ja optimoida paremmin hänelle suunnattua tarjontaa. Samalla pystytään mallintamaan erityyppisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja kehittämään uutiskirjettä vastaamaan yksilötasolla paremmin kunkin asiakkaan tarpeita. Tämä onnistuu, koska WDC:n avulla asiakaspolku saadaan tarkalla tasolla talteen.

Liiketoiminnassa aika on usein sekä myynnin että kustannusten kannalta kriittinen tekijä. WDC:n yksi ehdoton kilpailuvaltti on nopeus. Kerätty data saadaan käyttöön tarpeen mukaan 1 – 15 minuutissa, mikä mahdollistaa reaaliaikaiset, ylikanavaiset toimenpiteet.

Luotettavuuden kannalta oleellista on se, että WDC:hen kerättyjä tietoja ei luovuteta eikä myydä muiden kuin datan keränneen asiakkaan käyttöön. Näin säilytetään myös kuluttaja asiakkaiden luottamus aikana, jolloin EU:n uusi tietosuoja-asetus herättää monet asiakkaat miettimään luovuttamansa datan käyttöä ja mahdollisia siihen liittyviä riskejä.

Pisteeä i:n päällä on WDC:n helppo integroitavuus käytössä oleviin raportointijärjestelmiin. Näin koko käyttöönottoprosessi datan keräämisestä tiedon aktiiviseen hyödyntämiseen sujuu ketterästi.