Blogi

Armstrong Onen aivot on viritetty SPSS:llä

Kuten ihmiskehossa, jossa aivoilla on tärkeä tehtävä ohjata muiden elinten toimintaa käsittelemällä aistien keräämää tietoa, myös Armstrong Onessakin aivot – analytiikka-aivot – ovat toiminnan ytimessä. Armstrongin ajatustyön taustalla aisteina tosin toimivat web-, myynti- ja käyttäytymisdata. Armstrongin muisti on kuitenkin ihmismuistiin nähden ylivoimainen. Se muistaa erehtymättömästi kuka kukin on sekä milloin ja mitä kukakin klikkaili tai osti. Armstrong One on lisäksi ylivoimaisen älykäs: se osaa jopa päätellä kuka teki, miksi ja mitä. Oleellista kuitenkin on se, että Armstrong näkee, mitä kukakin tulee tekemään ja milloin.

Käytännössä Armstrong Onen aivoina toimivat pilvessä sijaitsevat virtuaaliset prosessorit. Nämä eivät kuitenkaan ole mitä tahansa prosessoreita, vaan Houston Analytics IBM:n SPSS Modelerilla ohjelmoimia älykkäitä, mikrosiruilla terästettyjä prosessoreita. Mallien kompleksisuus vaihtelee asiakaspolun vaatimusten mukaan perinteisistä scoraus-pohjaisista malleista aina churn- ja assosiaatiomallien yhdistelmiin. Useimmat mallit ovat itseoppivia, mikä tarkoittaa mallin parantavan ajan myötä itse itseään. Tällöin siis mallin saadessa lisää oppia koko asiakaskunnasta malli osaa tunnistaa tämän, jolloin ennusteet tarkentuvat. Mallit eivät näin pääse vanhenemaan.

Armstrongin Onen aivojen analyyttiset mallit ovat siis ennustavia. Niissä käytetään historiatietoa säännönmukaisuuksien löytämiseen, joita sovelletaan ennustettaessa tulevaa ostokäyttäytymistä. Kaikki tämä tehdään jatkuvasti päivittyvällä, henkilötason datalla. Koska analyysit ja kohdistuksien optimoinnit ovat Armstrong Onen konsepteissa valmiina, kampanjan toteutus ei vaadi pitkää valmistelua. Älykkään aivotoiminnan ja ketterän markkinoinnin automaation ansiosta ratsastusta harrastava, kypäröitä edellisiltana klikkaillut Liisa saa tarjouksen juuri häntä kiinnostavasta kypärästä ja ekavuoden opiskelija Pekka tarjouksen uuteen tablettiinsa sopivasta suojakotelosta.

Tänä päivänä ennustavaa analytiikka- ja optimointiominaisuuksia sisältävien työkalujen ja teknologioiden kehityksen voisi kuvitella ruokkivan vauhdilla digimarkkinoinnin kehitystä – parantavan osumatarkkuutta ja siten tehoa. Näin ei kuitenkaan ole merkittävässä määrin tapahtunut. Elämme vuotta 2016, mutta markkinointiviestit ovat edelleen liian usein massapostituksia massatarjouksilla: -30 %, - 40 % jopa -50 %. Kampanjan taas sanotaan olevan kohdistettu, jos jakelussa on huomioitu ikä-, sukupuoli- ja vaikkapa aluerajausta. Todella innovatiivista ja tehokasta – vai onko? Lisäksi kampanjat työllistävät markkinointi- ja IT-osaston aivoja ja vievät kerta kerran jälkeen arvokasta aikaa automatisoidulla analytiikalla korvattavaan työhön - siis aivan turhaan pakertamiseen.

Kampanjoinnin aivotyön voisi jättää ylivoimaisille analytiikka-aivoille eli Armstrong Onelle ja käyttää näin vapautuva aika tuottavimpien asioiden tekemiseen – vaikkapa kampanjaidean hiomiseen.

http://houston-analytics.com/palvelut/armstrong-one/